5 Tips to Do Before Moving to the Czech Republic

{:en}

Every move is challenging. Especially if you are moving to another country. With all the responsibilities, formalities and everyday things that need to be taken care of, one’s head is spinning.
The list of things to think about before you leave could be endless. That’s why we’ve started with 5 things we can help with to make your move to Prague, Czech Republic easier.

1. Find Out How Much It Costs to Live in Prague

This is where we can help you now and here. We’ve put together a clear PDF brochure so you can compare prices in Prague with those in Europe and also globally. You’ll find average prices for housing, food, entertainment and more. You can download it for free here.

2. Come to Prague for an Orientation Tour

Prague is beautiful in photos and in real life. But you’ll want to know how it makes you feel before you move. So we recommend taking a trip and touring not only the city center, but also a few neighborhoods within the radius of your future job. Later you can reflect on where you liked best when looking for a place to live.

You can also find out ahead of time whether there are grocery stores nearby, how accessible it is (bus, tram, metro), how far the nearest park is, etc.

Psst, an orientation day in Prague with one of our relocation specialists is part of our Relocation Support package.

3. Make a List

It’s easy to forget what needs to be done when there’s simply too much to do. So make a good old-fashioned list. It sounds obvious, but it really works.

Writing it down will help you sort out your thoughts even when you haven’t made the right decision: whether to take the car with you or sell it, whether to sell the house or rent it, whether to store the furniture or donate it to charity, how many personal items to take with you and what to buy locally…

You can avoid, for example, finding out on the day of departure that you are missing an important document to transport your dog. When you write things down, you often find yourself thinking of things you would otherwise have forgotten. The resulting list may look scary, but again, it will only get shorter from then on. Don’t worry!

4. Make Friends in Advance

It never hurts to have allies in place. If you don’t have family or friends already living in the Czech Republic, it’s a good idea to get involved in the local expat community before you arrive.

The easiest way to do this is to find various expat support groups on Facebook. You can join them and not get involved in the conversation until you’re comfortable. Just by observing what expats usually deal with in the Czech Republic, you can prepare for a lot of situations in advance. Not to mention plenty of tips on interesting places that are foreigner friendly.

5. Call Online With an Experienced Expat

If you’re not really into large groups, we recommend arranging a call or video call with an expat who has experience living in the Czech Republic. This way you can ask directly about the things you’re interested in and get a mediated experience that you won’t find in the guidebooks.

For example, we offer a 90-minute one-on-one online meeting with Dana Pick, the director of ReloCare, who’s living in the Czech Republic for 20 years. Check out the details of this service here.

Whether you decide to contact us or not, we wish you the smoothest and most trouble-free relocation possible! 

{:}{:cz}

Každé stěhování je náročné. Obzvlášť, pokud se stěhujete do jiné země. Ze všech povinností, formálností a každodenních věcí, co je potřeba zařídit, jde člověku hlava kolem.

Seznam toho, co je dobré si promyslet před samotným odjezdem, by mohl být nekonečný. My jsme proto začali s 5 věcmi, které vám při stěhování do Prahy v České republice můžeme usnadnit.

 

1. Zjistěte si, kolik stojí bydlení v Praze

V této věci vám můžeme pomoci teď a tady. Sestavili jsme přehlednou PDF brožuru, ve které můžete porovnat ceny v Praze s těmi v Evropě i celosvětově. Najdete v ní průměrné ceny za bydlení, potraviny, zábavu a další. Můžete si ji zdarma stáhnout zde: https://relocare.cz/wp-content/uploads/2021/08/Cost-Of-Living-2021-ReloCare.pdf

 

2. Přileťte do Prahy na orientační túru

Praha je krásná na fotkách i ve skutečnosti. Vás ale bude před stěhováním zajímat, jak se v ní budete cítit. Doporučujeme tedy udělat si výlet a projít si nejen centrum, ale i pár čtvrtí v okruhu vašeho budoucího zaměstnání, abyste se později při hledání bydlení dokázali odrazit od toho, kde se vám nejvíce líbilo.

 

Dopředu také zjistíte třeba, zda jsou v okolí obchody s potravinami, jaká je tam dopravní dostupnost (autobus, tramvaj, metro), jak daleko je nejbližší park a podobně.

 

Psst, orientační den po Praze s jedním z našich relokačních specialistů je součástí našeho relokačního balíčku.

 

3. Sepište si seznam

Člověk snadno zapomene, co všechno je potřeba udělat, když je toho zkrátka příliš mnoho. Napište si proto starý dobrý seznam. Zní to zjevně, ale opravdu to funguje.

 

Zapisováním si totiž utřídíte myšlenky i v záležitostech, ve kterých jste se ještě nerozhodli: jestli vzít auto s sebou nebo ho prodat, prodat byt nebo ho pronajmout, zda chcete nábytek uskladnit nebo darovat na charitu, kolik osobních věcí si vezmete s sebou a co si nakoupíte na místě…

 

Můžete se vyhnout například tomu, že až v den odjezdu zjistíte, že vám chybí důležitý dokument k převozu psa. Když si věci zapíšete, často narazíte v myšlenkách na věci, na které byste jinak zapomněli. Výsledný seznam bude sice vypadat děsivě, ale zase víte, že od té doby už budou položky jen ubývat. Nebojte!

 

4. Najděte si přátele předem

Nikdy neuškodí mít na místě spojence. Pokud nemáte v České republice rodinu nebo přátele, kteří tu již bydlí, uděláte dobře, pokud se zapojíte do místní komunity expatů ještě před příjezdem.

 

Nejsnazší je najít si různé podpůrné skupiny pro expaty na Facebooku. Můžete se k nim připojit a nezapojovat se do konverzace, dokud vám to nebude příjemné. Už pozorováním toho, co obvykle expati v České republice řeší, se můžete na spoustu situací připravit předem. Nemluvě o spoustě tipů na zajímavá místa, která jsou přátelská cizincům.

 

5. Zavolejte si online se zkušeným expatem

Pokud nejste úplně na velké skupiny, doporučujeme dohodnout se s jedním expatem, který má již s žitím v České republice zkušenosti, a zavolat si s ním nebo uspořádat videohovor. Můžete se tak zeptat přímo na věci, které vás zajímají, a získat zprostředkované zkušenosti, které v příručkách nenajdete.

 

My například nabízíme 90 minutovou individuální online schůzku s ředitelkou ReloCare Danou Pick, která v Čechách žije již 20 let. Podrobnosti o této službě najdete zde.

Ať už se rozhodnete nás kontaktovat nebo ne, přejeme vám, ať vaše relokace proběhne co nejvíc hladce a bez problémů!

{:}