Imigrační změny od 1. 1. 2024

Přečtěte si klíčové imigrační změny, které by se mohly týkat Vaší firmy a zaměstnanců. Několik změn se týká zejména občanů Ukrajiny. Shrnuli jsme pro Vás původní zprávu od Ministerstva Průmyslu a Obchodu, kterou najdete zde.

Ukrajina a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Občana Ukrajiny bude možné zařadit do Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, pokud splní jednu z následujících podmínek:

  • je držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU nebo žadatelem o tuto ochranu, nebo
  • pobývá na území Ukrajiny a je podle platných ukrajinských předpisů oprávněn vycestovat z ukrajinského území, nebo
  • pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude moci být zařazen, pokud splní jednu z následujících podmínek:

  • je držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU nebo žadatelem o tuto ochranu, nebo
  • pobývá na území Ukrajiny a je podle platných ukrajinských předpisů oprávněn vycestovat z ukrajinského území, nebo
  • pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.

Zletilé nezaopatřené děti zařazované do programů pro vysoce kvalifikované zaměstnance jako nejbližší rodinní příslušníci již nemohou získat dlouhodobého vízum za rodinným účelem nebo povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny.Budou-li však nezaopatřené kvůli soustavné přípravě na budoucí povolání na území ČR, bude jim nově umožněno žádat společně s rodiči o následující typy pobytových oprávnění: vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem ostatní/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.

Program digitální nomád

Program míří na skupinu vysoce kvalifikovaných a špičkových pracovníků z oblasti IT. Cílem Programu je reagovat na měnící se trendy v oblasti mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů, a to především v sektoru IT, a usnadnit usazování takovýchto pracovníků v ČR.

Program se vztahuje na občany Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických nebo Tchaj-wanu.

Program je určen digitálním nomádům: digital nomads:

• zaměstnancům zahraniční společnosti – zaměstnanec zahraniční společnosti, který pro ni bude vzdáleně dlouhodobě pracovat na území ČR za použití telekomunikačních prostředků. Cizinec v tomto případě zůstává po celou dobu v pracovněprávním vztahu ke své zahraniční obchodní společnosti a neuzavírá v ČR pracovněprávní vztah.

• freelancerům (OSVČ) – a foreign national who is or will be a holder of a Czech business license.

Do Programu lze zařadit i nejbližší rodinné příslušníky digitálních nomádů (manžel/ka, registrovaný/á partner/ka, dítě) za předpokladu, že žádají o pobytové oprávnění současně s nimi.

Účastníkům, kteří budou do Programu zařazeni, je garantováno:

  • možnost podání žádosti o pobytové oprávnění za účelem podnikání (OSVČ) nebo „ostatní“ (zaměstnanec zahraniční společnosti s možností vzdálené práce) na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky,
  • vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 45 dnů od jejího podání.

Povolení k dlouhodobému pobytu

Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se do 30 dnů ode dne vstupu na území České republiky osobně dostavit ke zpracování údajů nezbytných pro vydání povolení k pobytu. V případě žádostí o dlouhodobá víza je lhůta 3 pracovní dny.

Vládní programy ekonomické migrace

Účastníci vládních programů, jejichž domovské státy vydávají osvědčení o bezúhonnosti v anglickém jazyce, budou nyní moci tento dokument používat bez úředního překladu do češtiny, tedy pouze v originální anglické verzi. Podmínkou je, že originál dokladu je vystaven v angličtině (nelze použít překlad z jiného jazyka originálu do angličtiny) a že potvrzení o bezúhonnosti neobsahuje žádný záznam o trestné činnosti. Podmínka ověření dokladu apostilou nebo superlegalizací zůstává zachována.

Projekt PILOT

Vláda schválila projekt, který podpoří výcvik pilotů ze třetích zemí v České republice.

Projekt PILOT garantuje cizincům z některých zemí mimo Evropskou unii možnost požádat o pobytové oprávnění za účelem leteckého výcviku. Roční kapacita projektu bude 200 žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů. Vztahovat se bude na občany Arménie, Ázerbájdžánu, Číny, Filipín, Ghany, Gruzie, Indie, Indonésie, Kazachstánu, Keni, Malajsie, Malediv, Nigérie, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Ukrajiny nebo Vietnamu.

Více informací a formuláře ke stažení najdete zde.

Pro imigrační a relokační služby pro Vaše zaměstnance nás kontaktujte zde.