Imigrační služby

Our immigration services cover all areas of immigration to the Czech Republic. We help expats and foreign company employees move to the Czech Republic. ReloCare immigration and relocation services are tailored to specific client needs and requirements for a seamless, stress-free relocation.

Czech Republic immigration service

Pro všechny občany nabízíme následující služby:

 • Registrace na cizinecké policii

Poskytujeme poradenství, přezkoumání a radíme ohledně požadovaných dokumentů a doprovázíme klienty na cizineckou policii.

 • Změna osobních údajů

Nabízíme úvodní telefonickou konzultaci, poradenství a přezkoumání požadovaných dokumentů. Zajišťujeme rezervaci schůzky na Ministerstvu vnitra a doprovázíme klienty při registraci změn pod plnou mocí.

 • Získání základní zdravotní pojištění:

Zajišťujeme získání, shromažďování a doručování smlouvy o zdravotním pojištění, která splňuje požadavky na imigraci.

 • Potvrzení o ubytování (CoA)

Zajišťujeme doklad o ubytování, který splňuje základní požadavky jakéhokoli žádosti o povolení.pplication.

 • Rodné číslo

Poskytujeme hodnocení situace, přezkoumání stavu rodného čísla, podání žádosti o rodné číslo a následné sledování žádosti. Rezervujeme schůzku a doprovázíme klienty na Ministerstvo vnitra pro vyzvednutí rodného čísla.

 • Apostily/superlegalizace:

Poskytujeme úvodní telefonickou konzultaci popisující proces a požadavky. Zajišťujeme ověřené kopie požadovaných dokumentů a razítko orgánů v případě superlegalizace. Zajišťujeme apostily/superlegalizace.

Občané mimo EU

 • Zaměstnanecká karta a prodloužení

Nabízíme úvodní telefonickou konzultaci a posouzení případu. Zajišťujeme poradenství a přezkoumání požadovaných dokumentů. Rezervujeme schůzku na ambasádě, vyplňujeme formuláře žádostí, Přezkoumání nájemní smlouvy a pracovní smlouvy. Příprava složky k žádosti, která splňuje požadavky. Zařizování překladů a notářsky ověřených kopií, pokud je to požadováno. Dodání žádosti klientovi s instrukcemi pro setkání. Dostupnost pro telefonní hovory během procesu žádosti. Sledování průběhu žádosti a v případě zpoždění zasílání upomínkového dopisu. Návod na vyzvednutí karty po schválení žádosti. Poradenství ohledně získání zdravotního pojištění pro tranzitní víza, pokud je to požadováno. the application is in progress. Sledování průběhu žádosti a v případě zpoždění zasílání upomínkového dopisu. Návod na vyzvednutí karty po schválení žádosti. Rada ohledně získání zdravotního pojištění pro tranzitní víza, pokud je to požadováno.

 • Modrá karta a prodloužení

Úvodní telefonický hovor a posouzení případu. Návod a přezkoumání požadovaných dokumentů. Objednání schůzky na ambasádě. Vyplnění formulářů žádosti.

Revize nájemní smlouvy a pracovní smlouvy. Příprava složky žádosti, která splňuje požadavky. Zařizování nostrifikace diplomů. Zařízení překladů a notářsky ověřených kopií, pokud je to požadováno. Dodání žádosti klientovi s instrukcemi pro setkání. Dostupnost pro telefonní hovory během procesu žádosti. Sledování průběhu žádosti.

Sledování průběhu žádosti a v případě zpoždění zasílání upomínkového dopisu. Návod na vyzvednutí karty po schválení žádosti. Rada ohledně získání zdravotního pojištění pro tranzitní víza, pokud je to požadováno.

 • Změna zaměstnavatele

Úvodní telefonický hovor a posouzení případu. Návod a přezkoumání požadovaných dokumentů. Objednání schůzky na Ministerstvu vnitra. Vyplnění žádostního formuláře na změnu zaměstnavatele. Přezkoumání pracovní smlouvy. Zařízení notářsky ověřených kopií originálních dokumentů, pokud je to požadováno. Podání žádosti za klienta na základě plné moci. Sledování průběhu žádosti a v případě zpoždění zasílání upomínkového dopisu.

 • Krátkodobé vízum

Zahájení telefonickým hovorem a posouzením situace. Nápověda a kontrola požadovaných dokumentů. Rezervace schůzky na ambasádě. Vyplnění všech potřebných formulářů. Kontrola nájemní smlouvy. Kontrola pracovní smlouvy. Pokud je potřeba, zařízení notářsky ověřených kopií a překladů původních dokumentů. Předání hotové žádosti klientovi k podání. K dispozici pro telefonické konzultace během průběhu žádosti. Sledování průběhu žádosti. Pokud je žádáno, zařízení pojištění potřebného pro vyzvednutí víza. Nápověda při vyzvednutí víza po jeho schválení. the client to apply. Available for phone calls while the application is in progress. Following up on the application. Arranging insurance required for the visa collection, if requested. Guidance on the collection of the visa once the approval is granted.

 • Inzerce volného pracovního místa/Povolení k zaměstnání cizince

Zahájení telefonickým hovorem a posouzením situace. Spolupráce s personálním oddělením k získání potřebných údajů. Správné vyplnění příslušného formuláře. Předání formuláře na inzerci volného pracovního místa k podpisu a razítku personálnímu oddělení. Předání formuláře na inzerci volného pracovního místa na úřad práce, pokud je udělena plná moc, nebo poskytnutí formuláře personálnímu oddělení ke zaslání. Sledování průběhu a poskytnutí čísla inzerovaného pracovního místa.

 • Registrace na Úřadu práce

Úvodní telefonický hovor a posouzení situace. Správné vyplnění potřebného formuláře. Předání formuláře HR k podepsání a opatření razítkem. Doručení formuláře na Úřad práce.

 • Pracovní povolení

Úvodní telefonický hovor a posouzení situace. Návod a kontrola potřebných dokumentů. 

 • Vládní projekty

Posouzení situace. Kontaktování HR a popis procesu a předpokládaného harmonogramu. Návod a kontrola potřebných dokumentů. Podání žádosti jménem společnosti s plnou mocí. Sledování žádosti a udržování komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Komunikace o schválení žádosti a sledování možných termínů pro podání žádosti prostřednictvím ambasády u Ministerstva zahraničí.

 • Přechodové vízum

Úvodní telefonický hovor a posouzení situace. Návod a kontrola potřebných dokumentů. Rezervace schůzky na Ministerstvu vnitra. Doprovod klienta na Ministerstvo vnitra pro získání víza.

 • Biometrická karta

Rezervace schůzky a doprovod klienta na Ministerstvo vnitra pro podání a vyzvednutí karty.

of the Interior for application and collection.

 • Dlouhodobé vízum

Úvodní telefonický hovor a posouzení situace. Návod a kontrola potřebných dokumentů. Rezervace schůzky na ambasádě. Vyplnění žádosti. Kontrola nájemní smlouvy. Pokud je potřeba, zajistit překlady a ověřené kopie dokumentů. Předání hotové žádosti klientovi s pokyny pro schůzku. Dostupnost pro telefonické hovory během zpracování žádosti. Sledování žádosti a odeslání upomínkového dopisu v případě zpoždění. Návod na vyzvednutí víza po schválení. Rada ohledně získání zdravotního pojištění pro přechodové vízum, pokud je třeba. sending a chaser letter in case of delay. Guidance on the collection of the visa, once the approval is granted. Advice on obtaining health insurance for the transit visa, if required.

 • Dlouhodobé povolení k pobytu a jeho prodloužení

Úvodní telefonická konzultace a posouzení případu. Pomoc a kontrola potřebných dokumentů. Objednání schůzky na Ministerstvu vnitra. Zajištění překladu a ověřených kopií dokumentů, pokud je třeba. Zajištění zdravotního pojištění, pokud je požadováno. Doprovod klienta na Ministerstvo vnitra. Sledování průběhu žádosti. Doprovod klienta na Ministerstvo vnitra k vyzvednutí povolení.

 • Povolení k trvalému pobytu

Úvodní telefonická konzultace a posouzení případu. Pomoc a kontrola potřebných dokumentů. Objednání schůzky na Ministerstvu vnitra. Příprava žádosti. Doprovod klienta na Ministerstvo vnitra. Sledování průběhu žádosti a odeslání upomínkového dopisu v případě zpoždění. Doprovod klienta na Ministerstvo vnitra pro vyzvednutí povolení (v některých případech je požadována biometrická karta). sending a chaser letter in case of delays. Accompanying the client to the Ministry of the Interior for the collection of the permit (in some cases a biometric card is required).

Občané EU

 • České rodné číslo
 • Přechodné povolení k pobytu
 • Trvalý pobyt a odhlášení
 • Registrace na Úřadu práce
 • Víza do jiné země

Not sure how Prague immigration processes work? Podívejte se na naší imigrační terminologii.