Our relocation services enable you or your employees to settle in the Czech Republic quickly and comfortably.

Nabízíme orientační prohlídky a usídlovací služby, které vám pomohou překonat klíčové výzvy spojené s přestěhováním do jiné země. Můžeme vám pomoci najít bydlení, vyhledat vhodnou mezinárodní školu pro vaše děti, naučit vás využívat hromadnou dopravu a mnohem více.

You can see a full list of our immigration services here.

Posuňte se níže, abyste zjistili více o našich službách přestěhování a obraťte se na nás!

Příjezd do České republiky

 • Orientační prohlídka

Až 6 hodin jízdy po Praze přizpůsobených potřebám a požadavkům klienta. Součástí je uvítací balíček s mapami, informacemi o rezidenčních oblastech, hromadné dopravě, sportovních zařízeních, nákupních centrech, divadlech, galeriích a místních atrakcích. Poskytneme vám také informace a rady týkající se bydlení, infrastruktury, rezidenčních oblastí a lékařských zařízení. Diskutujeme o kulturní asimilaci, pracovní etice a tradičních aspektech života atd. Pre-arrival information and advice on housing, infrastructure, residential areas and medical facilities. Relocation provider offers: discussion on cultural assimilation, work ethics and traditional aspects of life.

 • Rezervace dočasného ubytování

Analýza potřeb klienta. Dočasný průzkum ubytování a užší výběr až čtyř relevantních nemovitostí. Poskytnutí cen a storno podmínky. Rezervace vybraného ubytování. Domluva termínu příjezdu a předání klíčů. Tato služba nezahrnuje zajištění původní smlouvy, pokud je požadováno. V případě, že platbu zajišťuje ReloCare, bude úroková sazba 4 %. Doprovod klienta při předávání ubytování.

 • Hledání školy

Úvodní telefonický hovor pro analýzu potřeb klienta. Poskytnutí informací o vybraných mezinárodních školách a ověření dostupnosti. Domluva až na čtyři doprovázené návštěvy škol. Poradenství a asistence při poskytování dokumentace pro registraci. Potvrzení zápisu do školy jménem rodiny.

 • Hledání bydlení s doprovodem

Prohlídky nemovitostí během pracovní doby až na 12 lokalit nebo doba prohlídek až 8 hodin.

 • Posouzení a jednání o nájemní smlouvě

Reviewing and relocation advising on one rent and one reservation contract. Providing payment information summary. Assuring of receiving original signed contract. The service is limited to two reviews and a comment on the contract draft.

 • Předání nemovitosti

Koordinační činnosti při předávání nemovitosti. Kontrola stavu nemovitosti. Prohlédnutí protokolu o předání a potvrzení podrobností protokolu při prohlídce nemovitosti. Vypracování úkolů pro pronajímatele týkajících se stavu nemovitosti, pokud není dohodnuta žádná oprava nebo není možná. Poskytnutí fotografií z předání jako důkaz stavu nemovitosti.

Zabydlení se

 • Podpora zabydlení se

The relocation service is customised to the client’s requirements, consisting of but not limited to: A welcome package, review of banking customs and assisting with bank account opening, accompany to arrange public transport permit, briefing on local matters such as driving and use of public transportation, inform about shopping fundamentals (groceries, appliances, furniture, restaurants), review of medical/dental facilities options, Introduce/recommend maid services. Up to 8 hours of support. If not done within the same day, travel time of the consultant will be calculated for the additional days of meetings as part of the 8 hours. Typical travel time is 30min to each destination.

 • Otevření bankovního účtu

Poskytnutí informací o bankovnictví. Kontaktování vybrané banky a ověření potřebných dokumentů. Domluva na doprovázenou schůzku v bance.

 • Připojení k televizi a internetu

Prozkoumání trhu dostupných poskytovatelů služeb pro vybranou nemovitost. Poskytnutí klientovi možných poskytovatelů, nabízených služeb, cen a podmínek. Kontaktování vybraného poskytovatele a domluva na návštěvu technika pro instalaci a podepsání smlouvy. Dostupnost telefonicky během termínu návštěvy technika k podpoře komunikace.

 • Převod služeb

Příprava potřebných formulářů pro převod. Podpis pro pronajímatele a klienta a zajištění plné moci v případě potřeby. Odeslání formuláře poskytovateli. Sledování přijetí a správného převodu na nájemce. Vysvětlení platebních instrukcí.

 • Parkovací povolení

Orientace a přezkoumání požadovaných dokumentů. Žádost o povolení na městském úřadě na základě plné moci. Poskytnutí potvrzení a dokumentů schválení.

 • Podpora při koordinaci autoškoly a získávání českého řidičského průkazu

Informujeme klienta o požadovaných dokladech a postupu. Posouzení přípustnosti dokumentů. Představení možných autoškol klientovi. Poskytnutí informací o možných zálohách. Domluva na první výuce. Další lekce budou komunikovány klientem.

Zkontrolování přípustnosti klienta a předložení požadovaných dokladů a postupu. Přezkoumání dokumentů. Doprovod při podání žádosti. 

 • Dovoz automobilu

Úvodní telefonický hovor s popisem procesu a předpokládaného časového plánu. Průvodce a přezkoumání požadovaných dokumentů. Rezervace termínu pro technickou prohlídku vozidla. Podání žádosti s plnou mocí jménem klienta. Doprovod při vyzvednutí technického průkazu vozidla v České republice.

 • Registrace domácího mazlíčka

Představení požadovaných dokumentů a postupu. Kontrola přípustnosti dokumentů a domluva na předání. Podání žádosti s plnou mocí jménem klienta. Poskytnutí klientovi potvrzení.

 • Prodloužení nájemní smlouvy

Přezkoumání podepsané smlouvy a dodatků. Poradenství ohledně možností prodloužení. Vystavení dodatku o prodloužení nájemní smlouvy.

Odjezd

 • Ukončení nájemní smlouvy

Přezkoumání podepsané smlouvy a dodatků. Poradenství ohledně možností ukončení. Vystavení oznámení o ukončení smlouvy.

 • Předání nemovitosti

Domluva na doprovázeném setkání při předávání nemovitosti. Vyjednávání záležitostí během předávání.

 • Odpojení TV a internetu

Přezkoumání smlouvy s poskytovatelem. Poradenství ohledně možností ukončení a informace o sankcích. Vystavení oznámení o ukončení smlouvy a informací o vrácení modemu.

 • Koordinace úklidu

Poskytnutí vhodného čistícího servisu a ceníku. Koordinace návštěvy úklidu. 

 • Vrácení zálohy, následné jednání a přezkoumání vyrovnání za služby

Komunikace s pronajímatelem s připomenutím vrácení zálohy. Požadování a přezkoumání účetního výpisu o účtování služeb. Umožnění vrácení zálohy zpět klientovi na základě dohody.

Kontaktujte nás