Vládní programy ekonomické migrace

Co jsou vládní programy?

Vládní programy jsou speciální projekty pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, které nabízí spoustu výhod pro určitý typ společností (např. investory, start-upy i zavedené společnosti). Cílem těchto programů je zkrátit imigrační procesy tak, aby společnosti mohly rychleji nabírat a zaměstnávat své nové zaměstnance ze zemí mimo EU. 

TYPY PROGRAMŮ

 • Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec - pro pracovníky CZ ISCO 1-3 z celého světa
 • Klíčový a vědecký personál - pro pracovníky CZ ISCO 1-3 z celého světa
 • Kvalifikovaný zaměstnanec – CZ ISCO 4-8 ze zemí: Ukrajina, Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Indie, Bělorusko, Moldavsko, Černá Hora a Kazachstán

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • Společnost, která prokáže bezdlužnost vůči sociálnímu, zdravotnímu pojištění a daním
 • Společnost, která nedostala v posledním roce pokutu za nelegální zaměstnávání 
 • Společnost určité velikosti coby do počtu zaměstnanců (liší se mezi programy)
 • Společnost, která je na trhu po určitou dobu (liší se mezi programy)

DALŠÍ VÝHODY:

 • Zařazení do programu je platné po dobu 1 roku, kdy během zařazení lze do programu přidat neomezený počet zaměstnanců, za předpokladu, že splňují dané podmínky. Po uplynutí této doby je možné opakovaně žádat o znovu zařazení.
 • Požadované povolení (Povolení k dlouhodobému pobytu, Zaměstnanecká karta atd.) je schváleno během 30 dnů (oproti standardních 60 dnů).
 • Kratší seznam potřebných dokumentů pro danou pobytovou žádost – odpadá nutnost dokládat Doklad o ubytování a Pracovní smlouvu, které lze nahradit pouhým Potvrzením společnosti.
 • Žádosti podané prostřednictvím vládních programů jsou na zastupitelských úřadech přijímány prioritně a za všech okolností – žadatelé bez programu často čekají i několik týdnů/měsíců. Žádosti jsou/byly přijímány i v době pandemie. 
 • Zaměstnanci se nemusí účastnit adaptačních kurzů, které jsou jinak povinné pro většinu státních příslušníků třetích zemí.

 

Pro bezplatnou konzultaci o vládní programech kontaktujte Janu Uhlířovou: jana@relocare.cz