Temporary Residence Permit Makes Traveling Around Europe Easier During Coronavirus

Temporary Residence Permits in the Czech Republic offer many benefits to their holders. Due to COVID-19, it is more important than ever for an EU national to obtain one.

The current situation caused by Coronavirus has changed many people’s travel plans. Maybe you are also one of many who was utterly confused by the travelling traffic lights and the rules and restrictions issued by the Ministry of the Interior on entry into the Czech Republic. If Czechia is a favorite country of yours or your foreign colleagues or relatives, or you just need to return to it and avoid inconveniences due to renewed border controls, we may have just the solution for you.

Why to Apply for A Residence Permit?

Any citizen of the European Union that is planning on staying in the Czech Republic for at least 3 months can apply for a Certificate of Temporary Residence Permit. The Ministry of the Interior, the decision-making authority, makes an effort to process applications as quickly as possible these days to make travelling easier for foreigners.

With the COVID-19 pandemic and the risk of borders getting closed again, it will be wise on your part to hold this permit. To understand this better, let’s consider an example. When the country undergone lockdown in March 2020, only holders of visas/permits in the Czech Republic could return to the country during the lockdown. While we are not sure if such measures and restrictions will be enforced again in the future, obtaining the Temporary Residence Permit can help you prepare for such situations.

If you are an EU citizen, you will be allowed to work in the Czech Republic without any permits. However, it still pays off to apply for a Certificate of Temporary Residence as it definitely makes the life of a foreigner much easier. While holding a Temporary Residence Permit, you can apply from the Embassy in the Czech territory. Without a permit, you will have to apply from your home country. You can also apply for a parking permit, receive parental benefits, and send your child to the public education system for free.

Applying for a Czech Driving License and Other Advantages

If you wish to apply for a Czech driving license, renew your foreign license (from an EU state), or simply issue a new one because you lost your European license, you will be required to prove you have a permit. In addition, did you know you also need to register your dog in the municipality of your district, or you may get a fine? You will not be able to complete the registration process without showing proof of residency and holding the permit. 

There are several other advantages of a Temporary Residence Permit. For instance, after 5 years of holding the Certificate of Temporary Residence, a foreigner can apply for Permanent Residence. This provides additional benefits and brings you one a step closer to citizenship.

Other essential documents for the official application form include your passport, one passport size photograph, proof of accommodation ,and proof of health insurance.
The official processing time for the application upon submission is 30 days. However, in many cases, the application gets approved within 2–3 weeks. Applications can be submitted with a power of attorney. However, you must collect the permit in person. The only exception here is children younger than 15 years old, where parents can collect the permit on their behalf.

UK Citizens to obtain Temporary Residence Permit before Brexit

Are you an UK citizen? In order to stay legal in Czech Republic under “lighter” immigration process than may be required starting of 1.1.2021, we highly recommend to apply for the permit before the end of 2020 and make your life easier or the first consequences you may have is leaving the Czech Republic until you will sort out your immigration status (process may take several months). 

Even A European Residence Is Obliged To Report Changes

While a Temporary Residence Permit has its benefits, Europeans must not forget that there are some obligations attached to the same. Specifically, we are talking about the reporting obligation to the local department of foreigners. This may sound complicated, but once you understand the process, it becomes relatively simple.

The Foreigners’ Residence Unit (one of the workplaces of the Ministry of the Interior of the Czech Republic) maintains a database of all foreigners staying in the territory, especially those from countries outside the EU. This information must always be up-to-date, and all foreigners (Europeans included) are obligated to report personal changes regardless if they are holder of a Temporary.

The first thing that probably comes to your mind here is reporting a change of address. You must also report a change in your travel document (passport or identity card) if you have had a new one made. That’s not all. Please note that it is also necessary to report a possible change of name, marital status, the birth of a child, or loss of a travel document. These changes must be reported within the legal deadlines, which range from 3 to 30 days. A foreigner may be fined for any late reporting (or failure to report).

Finally, if you decide to leave the Czech Republic permanently, make sure you return the Certificate of Temporary Residence to the Ministry.

If you (or your relative or employee) decide to apply for this type of permit with the support of ReloCare, do not hesitate to contact us for more information.

Aktuální situace způsobená koronavirem spoustě lidí změnila cestovní plány. Možná jste i vy jedním z mnoha, kteří byli nuceni si zahrát tetris se zahraničními cestami svými či svých zaměstnanců, a momentálně vzpomínáte na výrokovou logiku při pohledu na neustále se proměňující semafory a tabulky s pravidly a omezeními vstupu do České republiky vydané Ministerstvem vnitra ČR. Pokud chcete svým zaměstnancům (Evropanům) usnadnit příjezd do České republiky, nabízíme řešení.

 

Každý občan Evropské unie pobývající v České republice alespoň 3 měsíce může zažádat o tzv. Potvrzení o přechodném pobytu. Ministerstvo vnitra, které je rozhodujícím orgánem, se snaží zpracovávat žádosti co nejrychleji, aby bylo cestování cizincům usnadněno. 

 

Občan EU může pracovat na území České republiky bez jakéhokoliv oprávnění, i přesto se však vyplatí si o Potvrzení o přechodném pobytu zažádat. Jako jeho držitel může žádat o víza do nejrůznějších destinací z českého území. Může si také pronajmout nebo koupit auto, případně zažádat o parkovací oprávnění či registrovat psa. Po 5 letech držení Potvrzení o přechodném pobytu si pak může cizinec podat žádost o trvalý pobyt, který skýtá některé další výhody, je také například o krok blíže k získání českého občanství.

 

Mezi dokumenty, které musí cizinec předložit, patří kromě žádosti samotné také cestovní doklad, fotografie pasového formátu, potvrzení o ubytování a pojištění. Jedná se o obecný seznam dokumentů, rádi vám však poradíme konkrétně, pokud nás kontaktujete.

 

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti počítá s 30 dny, nicméně prakticky se bavíme spíše o 2–3 týdnech; také následné vyzvednutí vyhotoveného Potvrzení o přechodném pobytu je uskutečňováno v rozumných termínech, tj. 1–2 týdny od schválení. 

 

I Evropan-rezident má povinnost hlásit změny

Je však třeba brát na vědomí, že s právy a výhodami přichází také povinnosti. Konkrétně se bavíme o ohlašovací povinnosti vůči místně příslušnému oddělení pobytu cizinců. Zní to složitě, ale je to jednoduché. Oddělení pobytu cizinců (jedno z pracovišť Ministerstva vnitra ČR) vede databázi všech cizinců pohybujících se po území, zejména pak těch pocházejících ze zemí mimo EU. Tyto informace musí být neustále aktuální a zde přichází na scénu povinnost cizince (i Evropana) hlásit změny v případě, že je rezidentem v České republice. 

 

Možná vás jako první napadne hlášení změny adresy – to jste trefili. Také změnu cestovního dokladu (pas či občanský průkaz) je třeba hlásit. Zdá se to jako vše, co by mohlo úředníky zajímat? Zdaleka ne. Berte na vědomí, že je potřeba hlásit také případnou změnu jména, rodinného stavu, narození dítěte či ztrátu cestovního dokladu, a to vše v zákonných lhůtách, které se pohybují od 3 do 30 dnů. Za případně pozdní hlášení (či nehlášení) může být cizinci udělena pokuta. Pokud se cizinec rozhodne Českou republiku opustit natrvalo, je potřeba Potvrzení o přechodném pobytu zpátky ministerstvu.

 

I když se celý proces může zdát náročný, věříme, že výhody plynoucí z držení Potvrzení o přechodném pobytu převáží a vás již nezaskočí ani registrace psa ani cestování v době koronavirové.

 

V případě, že se váš zaměstnanec rozhodne o tento typ povolení požádat, neváhejte se na nás obrátit pro více informací. Rádi s vámi blíže prodiskutujeme všechny náležitosti a vše zjednodušíme natolik, že získání Potvrzení o přechodném pobytu pro vás bude maličkostí.