Novinky v zákoně o pobytu cizinců v ČR od 2. 8. 2021

Od srpna nás čekají aktualizace v českém zákoně o pobytu cizinců. V ReloCare jsme ze zákona vypsali nejdůležitější změny, o které půjde, a jaký budou mít dopad na osoby, které se stěhují do České republiky. Přehledný výpis najdete níže.

 

Potvrzení o přechodném pobytu změní název a podobu

Od 2. 8. 2021 Potvrzení o přechodném pobytu pro členy EU nahradí Osvědčení o registraci. Jeho podoba zatím není známá, nicméně se bude rovněž vydávat s 10letou platností.

Potvrzení o přechodném pobytu, která již byla vydána, není nutno měnit.

 

Budou zavedeny nové správní poplatky

Poplatek ve výši 200 Kč, který bude hrazen formou kolků, bude nově vyžadován pro následující typ žádostí:

  • Osvědčení o registraci (dříve Potvrzení o přechodném pobytu)
  • Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • Prodloužení doby platnosti Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • Povolení k trvalému pobytu občana EU
  • Povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka

 

Změny ve statutu Rodinného příslušníka občana EU

Nově se rodinný příslušník rozlišuje na blízkého a vzdáleného. Blízkým rodinným příslušníkem je například manžel, rodič nebo potomek za podmínek dle § 15a odst. 1 a 2. Vzdáleným rodinným příslušníkem je potom např. trvalý partner, člen domácnosti nebo vyživovaná osoba dle § 15a odst. 3.

 

Pobyty občanů Velké Británie

Od 2. 8. 2021 lze zažádat o výměnu Potvrzení o přechodném pobytu a Trvalého pobytu za biometrickou kartu. Dosavadní formu pobytu musí vyměnit i rodinní příslušníci občanů Velké Británie.

Občané Velké Británie, kteří oprávněně v ČR pobývali před 31. 12. 2020, mohou i nadále žádat o Osvědčení o registraci. To však bude vydáno pouze s platností 5 let.

 

Omezení ve zdravotním pojištění

Cestovní zdravotní pojištění pro cizince v rozsahu komplexní zdravotní péče bude moci od 2. 8. 2021 být sjednáno výhradně s Pojišťovnou VZP, a.s.

Povinnost neplatí pro:

  • občany EU,
  • jejich blízké rodinné příslušníky,
  • cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění,
  • a držitele platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC. 

 

Cizinci, kteří na území ČR přicestovali nejpozději dne 1. 8. 2021 nebo na území ČR již pobývají na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu a zajistili si pojištění dle podmínek platných do 1. 8. 2021, nebudou muset po dobu platnosti svého stávajícího pobytového oprávnění uzavírat novou pojistnou smlouvu s Pojišťovnou VZP, a.s.

 

Aktuální informace můžete vždy nalézt na stránkách Ministerstva Vnitra ČR.

 

Pokud jste cizinec stěhující se do ČR nebo jste zaměstnavatel, který se chystá do ČR relokovat zahraniční zaměstnance, a potřebujete ohledně novely zákona o pobytu cizinců s něčím poradit, neváhejte nás kontaktovat na čísle 608 874 860.