Doklad o ubytování

Doklad o ubytování je podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců v určitých případech vyžadován ze strany Ministerstva vnitra pro účely vízových a pobytových žádostí cizinců. Při získávání povolení k pobytu v České republice Potvrzení o ubytování zcela zastupuje nájemní smlouvu, která pak nemusí být v imigračním procesu předložena.

 

Od 1. ledna 2020 uchovává ministerstvo vnitra (OAMP) všechny poskytnuté dokumenty bez možnosti jejich zpětného převzetí. Pokud se nechcete vzdát své jediné kopie nájemní smlouvy, musíte předložit ověřenou kopii celého dokumentu (cena 30 Kč/stránku), což, pokud vyřizujete žádost pro několik rodinných členů, může být celkem nákladné. Z tohoto důvodu je Potvrzení ubytování často preferovanou volbou.

 

Doklad o ubytování je potřeba zejména v případech, kdy:

 • Neexistuje nájemní smlouva
 • Nájemní smlouva je pouze v angličtině
 • V nájemní smlouvě je chyba (podepsáno neoprávněnou osobou, špatně označená bytová jednotka, tisková chyba, atd.)
 • Cizinec není uveden ve smlouvě (spolubydlení / rodinní příslušníci) 
 • Smlouva je sepsána se zaměstnavatelem cizince bez specifikace cizincových údajů

 

Doklad o ubytování je rovněž:

 • Efektivní řešení při podávání žádostí pro vícečlennou rodinu – odpadá povinnost dokládat úředně ověřenou kopii nájemní smlouvy do každé žádosti
 • Prostředek ochrany soukromých dat např. výše nájmu, bydliště v zahraničí apod.

 

Doklad o ubytování musí obsahovat: 

 • Údaje o vlastníkovi nemovitosti (či jeho zmocněném zástupci), 
 • specifikaci jednotky tak, aby byla dohledatelná v katastru nemovitostí (číslo bytové jednotky nebo číslo LV),
 • údaje o cizinci (min. 3 identifikační prvky),
 • vztah mezi cizincem a jednotkou,
 • podpis (v některým případech nutné ověření podpisu).

 

Kdo je oprávněn Doklad o ubytování podepsat?

 • Majitel bytové jednotky
 • Zmocněný zástupce majitele
 • Jednatel, či jiný oprávněný zástupce společnosti, která bytovou jednotku vlastní

 

Jak Doklad o ubytování podepsat?

 • Doklad o ubytování vydaný cizinci ze země EU: stačí obyčejný podpis vlastníka nemovitosti modrou propiskou
 • Doklad o ubytování vydaný cizinci ze země mimo EU: podpis vlastníka nemovitosti musí být úředně ověřen 

 

Potřebujete s vytvořením Dokladu o ubytování pomoci? Kontaktujte nás na kristyna@relocare.cz!