Soudní překlady a další záludnosti v ověřování pravosti dokumentů

Legalizace, superlegalizace, apostily, ověření… Kdo se v tom má vyznat? Pojďme se na to podívat společně v nadcházejícím seriálu o dokumentech potřebných k imigraci do České republiky.

V České republice je úředním jazykem čeština, proto také oficiální dokumenty předkládané českým úřadům musí být v tomto jazyce. Zde tvoří menší a jedinou výjimku slovenština. Co však dělat, držíme-li v rukou dokument, který česky či slovensky není?

Nabízí se možnost překladu. Zde však pozor, oficiální dokumenty opatřené podpisy, či dokonce razítky, patří do rukou odborníka, tedy tlumočníka jmenovaného soudem. Seznam takových překladatelů je snadno k nalezení on-line. Tento postup doporučujeme všem, kteří své dokumenty předkládají úřadům, zejména pak Ministerstvu vnitra ČR – Oddělení pobytu cizinců.

Mezi takové dokumenty, které procházejí úředním překladem, patří ty, které cizinci dokládají do svých žádostí. Nejčastěji se setkáváme s překlady rodných či oddacích listů, univerzitních a středoškolských diplomů, ale také třeba pracovních smluv.

Kolik stojí překlad dokumentů do češtiny?

Vyhotovení soudního překladu není levná záležitost a ceny se liší podle jazykových kombinací, ale také odbornosti textu, a to s rozdílem i několika stokorun za jednu normostranu. Určitě zbystřete při výpočtu výsledné ceny. Jen zřídkakdy se setkáte se 100% přesným odhadem vzhledem k tomu, že se soudní překlady nejčastěji kalkulují na základě počtu výsledných normostran.

Co že je ta normostrana? Normativní stránka (také normostrana, případně NS) je standardizovaná stránka, která obsahuje 1800 znaků. Je to spravedlivá a univerzálně používaná pomůcka k výpočtu “skutečného” objemu textu. Klientovi tak nepomůže zadat text s co nejmenším písmem, aby si zajistil co nejnižší cenu, stejně tak překladatel nemůže pouze zvětšit písmo v editoru, aby inkasoval vyšší částku. 

Žádáte o české vízum a obáváte se, že jste žádost nevyplnili správně? Nechte nás své dokumenty zkontrolovat, abychom vám ušetřili čas i peníze.

Při komunikaci s úřady vám pomůže český tlumočník

Za zmínku také stojí důležitá funkce soudních tlumočníků. Tito odborníci jsou nejčastěji využíváni při oficiální komunikaci mezi úřady a soudy na straně jedné a cizincem na straně druhé. Tlumočníci jsou nestranní a ručí za bezchybné tlumočení. V rámci imigračního řízení je možné na soudem jmenovaného tlumočníka narazit při výslechu na cizinecké policii při žádosti o sloučení rodiny s občanem Evropské unie, v běžném životě pak třeba při závěrečných zkouškách v autoškole.

Udělejte si ověřené kopie dokumentů

Jakmile máme soudní (úřední) překlad, můžeme se vydat za úředníky. Ve většině případů naše dokumenty nebudou navráceny, proto je záhodno se s lejstry stavit u notáře a požádat o ověřené kopie, které budou mít stejnou váhu jako originální dokumenty. Setkáte-li se s pojmem ověřený podpis, můžete také vyhledat notáře či pobočky označené modrou značkou Czech POINT. Blíže se na ověřené kopie podíváme v jednom z následujících příspěvků.

Soudní překlady a tlumočení jsou za námi, ověřené kopie a podpisy dokončíme příště. Co však dělat, pokud jsou dokumenty vyhotoveny v zemi podléhající Haagské úmluvě o apostile, nebo dokonce musí projít procesem superlegalizace? Na to se zaměříme v našem seriálu o ověřování také. Nenechte si ujít další díly.

Máte-li potíže najít překladatele se správnou jazykovou kombinací či byste jen rádi svěřili práci do rukou profesionálů, kteří na výslednou kvalitu dohlédnou, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme vyřešit překlady i ověřování za vás.