A1 – A must for working abroad

What is it?

All employees sent for work across Europe are obliged to have an A1 form.

The A1 (formerly E101 or E103) is an internationally recognised form that allows EU-based employees to work from other EU and EEA* countries without paying additional social and health insurance fees. It proves you pay insurance in another European country, and therefore prevents you from being fined.

Who does it concern?

The A1 form is obligatory for Czech residents working in multiple EU* states. 

Whether it is a half-day business trip or a year abroad, having the A1 form is a legal requirement and not fulfilling it could result in fines. The A1 is valid for up to 24 months and can be re-issued, given the employee fulfills a two-month break after the expiration date before re-applying.

How to get your A1?

At ReloCare we can submit the A1 application for you so you can save time and focus on work. Keep in mind that the authorities demand between 30 – 40 working days for issuing the form, so make sure you let us know well ahead of your trip.

For A1 information and support, contact our A1 consultant Lucie Šimonová at lucie@relocare.cz.

*The A1 form is valid across the EU, the EEA (Iceland, Liechtenstein, Norway), Switzerland and the UK.

Co je A1?

Každý zaměstnanec, který jede pracovně do zahraničí, má povinnost s sebou mít formulář A1. 

A1 (dříve E101 a E103) je mezinárodně uznávaný formulář potvrzující hrazení sociálního a zdravotního pojištění v jiném členském státě EU a v rámci EHP*. Využívá se při vyslání do zahraničí, aby nedošlo k placení pojištění ve více zemích současně (nebo v žádné). Formulář A1 je povinností zaměstnance. Při nesplnění hrozí pokuta v řádu desetitisíců korun.

Koho se A1 týká?

Formulář je určen pro české občany pracující ve více státech Evropské unie*. Vztahuje se na všechny délky pracovních pobytů – ať už je to pár hodin či dní, nebo se jedná a tzv. vyslání na dobu několika měsíců. Maximální platnost A1 je 24 měsíců, formulář lze však vydat opakovaně s dodržením dvouměsíční přestávky po vypršení první lhůty platnosti. 

Jak A1 získat?

V ReloCare za Vás formulář A1 rádi zpracujeme, abyste se vyhnuli korespondenci s úřady a frontám. K vyhotovení žádosti od Vás budeme potřebovat jen kopie základních dokladů a pracovní smlouvy daného zaměstnance. Úřady si pro zhotovení formuláře vyžadují 30-40 pracovních dní, je tedy důležité nás o A1 požádat s předstihem.

Pro veškeré informace ohledně A1 můžete kontaktovat naší Business Visa & A1 konzultantku Lucii Šimonovou mailem na lucie@relocare.cz.

*A1 platí v zemích EU, EHP (Lichtenštejnsko, Island, Norsko), ve Švýcarsku a Velké Británii. {:}