How To Verify Signature or Document in the Czech Republic?

Do you need to officially duplicate a document or have your signature verified? Here is a brief guide on how you can easily do that without speaking Czech!

What is Czech Point?

Czech Point is a branch of the Czech Ministry of Interior that allows certain authorities such as Czech Post, notaries and other legal entities to verify signatures or documents and issue certain official documents such as Criminal Record or an official extract from the business registry.

You can determine whether a certain Czech Post office offers Czech Point services by spotting this blue mark on the entrance door. 

Not all service windows at the Post office are offering Czech Point and you shall check before queuing which window holds the Czech Point logo.

Czech Point Logo

Documents Verification

What for? When authorities require a duplicate of a document or when you do not wish to submit an original, verification of a document can be a proper solution. Verified duplicate has the same status as the original. 

What to bring with you? Make sure the document you wish to verify is an original hard copy.

In Czech ask for: Úředně ověřená kopie dokumentu

Signature Verification

What for? Verification of the signature is a process of official confirmation of the authenticity of the signature. This can be required for instance on a Power of Attorney, Confirmation of Accomodation, Sworn statements and such. The verification is done by providing the clerk with your passport or ID card and signing the document in front of them. 

Note that signature must be in Latin letters! 

What to bring with you? Beside the document to sign on make sure to bring a passport or other identification card. You must sign the document in front of the official; do not sign the document before. 

In Czech ask for:  Úředně ověřený podpis

TIP: Note that some Post offices may not allow duplicate documents or verify your signature on a document that is not in Czech language. Visit the Municipality or a notary office directly if your document is in a foreign language.

Good to Know:

 • The verification will be confirmed in the verification book which the clerk will fill in and you will have to sign. 
 • The officials may request that you will stay at the waiting room while they prepare the documents registry. 
 • Some Post Offices and Notaries have a queue management system. You can identify the logo of the Czech Point as one of the service options on the standing machine and click on it to receive a service number.

How much verification costs?

 • At the Czech Point: CZK 30 per page
 • Notary: CZK 40–50 per page

British Citizens’ Obligation: Residence Permit Exchange

Residence Permit Exchange

British and living in Czech Republic?

Please be informed that you are obliged to exchange your pre-Brexit residence permits for a new biometric residence card during the period starting from 2nd of August, 2021 and ending by the 2nd August, 2022. The biometrical cards will contain your photo and fingerprints, both collected at the Ministry of Interior.

Please find below an official information leaflet which is given at the Czech Ministry of Interior to all British citizens who have received the current type of the residence permit.

Stáž v Relocare

Stáž ve firmě ReloCare

ReloCare bylo založeno v roce 2008 s cílem poskytovat imigrační a relokační servis klientům ze zahraničí. V současné době spolupracujeme zejména s těmito společnostmi: ExxonMobil, CME – TV Nova, Adecco, Doosan, Sberbank, Škoda Auto, Scania, ale i mnoha dalšími.

V období od 1. 3. do 31. 8. 2021 nabízíme studentům vysokých škol a absolventům možnost placené stáže.

Stáž je zaměřena na pomoc imigračnímu a relokačnímu týmu při přípravách žádostí o víza a s tím spojené administrativy i zajištění ubytování pro klienty z celého světa na začátečnických pozicích až po vrcholový management. Úkolem stážisty bude i kancelářská práce a zajištění běžného chodu kanceláře.

U zájemce oceníme:

 • angličtinu na úrovni B1+,
 • zájem o práci a zaměření na detail,
 • chuť se učit a schopnost komunikace na více úrovních,
 • důvtip a kreativitu.

Stážista bude mít na starosti:

 • pomoc s přípravou žádostí o víza,
 • možnost podílet se na business developmentu firmy,
 • pomoc v procesu relokace manažerů ze zahraničí (např. hledání bydlení)
 • běžná kancelářská práce.

Kromě osvojení si anglického jazyka v mluvené i psané formě a zlepšení komunikačních dovedností si stáž klade za cíl rozvinout schopnosti v oblasti vyjednávání, analyzování, oficiální komunikace s úřady a péče o zákazníky.

Naše společnost sídlí na Praze 5, Plzeňská 155/111-113, Business Centrum Klamovka, pracovní doba od 9:00 do 17:00.

Na přihlášky na stáž spolu s krátkým motivačním dopisem (rozsah 200–300 slov) se budeme těšit na e-mailu kristyna@relocare.cz. Bližší informace rádi poskytneme i na našich sociálních sítích (FB, Instagram).

ReloCare Office

New Obligation for Foreigners: Adaptation and Integration Course

Every foreign national who, as of 1 January 2021, is issued a long-term residence permit for the territory of the Czech Republic, and also every foreign national who is issued a permanent residence permit after this date without the precondition of previous authorised stay in the territory is obliged to take the adaptation and integration course within one year of the date of collecting their residence permit.

What Is The Adaptation and Integration Course?

This is a course during which foreign nationals will be acquainted with the rights and obligations connected with their stay in the territory of the Czech Republic, with the fundamental values of the Czech Republic, with everyday life, culture and customs prevailing in the Czech Republic. Course participants will also be provided information on organisations and institutions that provide advisory services to foreign nationals free of charge. For details, go to: http://www.vitejtevcr.cz/en/

Who Exactly Must Take the Course?

The obligation to take the adaptation and integration
course applies to every foreign national who has been issued a long-term residence permit for the territory pursuant to § 42 or § 45 of Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreign Nationals in the Czech Republic and on amendment to certain acts, as amended, and also applies to every foreign national who is issued a long-term residence permit for the territory pursuant to § 66 or § 67 of this Act.

Specifically, the course must be taken and completed by every foreign national who has been issued:

 • a long-term residence permit for the territory
 • a long-term residence permit for the territory due to a change in purpose of stay
 • a permanent residence permit for the territory for humanitarian reasons, specifically for a foreign national who is the spouse of an asylee, whose marriage took place before the asylee entered the territory; for an asylee’s minor child or a child dependent on the care of an asylee if that child has not applied for asylum; or for a foreign national who was a citizen of the Czech Republic in the past a permanent residence permit for the territory for reasons worthy of special consideration
 • a permanent residence permit for the territory, if the foreign national’s stay is in the national interest of the Czech Republic
 • a permanent residence permit for the territory for the child of a foreign national who holds a permanent residence permit for the territory of the Czech Republic and if the reason for the application is family unification of such foreign nationals in the territory
 • a permanent residence permit for the territory after the cancellation of a previous permanent residence permit due to the former holder spending an uninterrupted period of six years outside the territory of the Czech Republic, or due to the former holder spending an uninterrupted period of twelve months outside the territory of the European Union
 • a permanent residence permit having spend an uninterrupted period of four years in the territory for a foreign national residing in the territory after the completion of international protection proceedings

Who Does This Obligation Not Apply To?

Foreign nationals who have already taken this course or who have been issued a long-term residence permit or a permanent residence permit pursuant to § 66 or § 67 before 1 January 2021 are not obliged to take the adaptation and integration course, under condition that their permit was valid as at 1 January 2021. The obligation to take the adaptation and integration course does not apply also to foreign nationals residing in the territory of the Czech Republic on the basis of:

 • a long-term residence permit for the purpose of study (residence purpose code “21”, “22”, “23” and “30”)
 • a long-term residence permit for the purpose of protection in the territory (residence purpose code “88”)
 • a long-term residence permit for the purpose of investment (residence purpose code “78”)
 • a long-term residence permit issued by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
 • an intra-company employee transfer card (residence purpose code “79”)
 • a European Union Member State intra-company employee transfer card (residence purpose code “80”)

EU nationals and their family memebrers do not have to go through the course. The obligation to take the adaptation and integration course furthermore does not apply to foreign nationals under 15 years of age on the date of legal effect of the decision to issue their residence permit, or to foreign nationals 61 years of age or over on that date. Nor will holders of employee cards and blue cards issued under the Highly Qualified Employee and Key and Scientific Personnel governmental programmes be required to take adaptation and integration courses.

Who Is The Course Organised By And Where Does It Take Place?

Adaptation and integration courses are administered by Centres for Support of Integration of Foreign Nationals
(http://www.integracnicentra.cz). There are eighteen such centres in the Czech Republic and it is up to the
foreign national to choose which centre to take the course at. The course may be also organised by a different legal entity cooperating with a Centre for Support of Integration of Foreign Nationals. Taking a course that is neither directly organised nor administered by a Foreign National Integration Support Centre established pursuant to § 155a of Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreign Nationals in the Czech Republic and on amendment to certain acts, as amended, will not be recognised as satisfaction of the obligation.

The adaptation and integration course last four hours.

What Is The Deadline For Taking The Course?

A foreign nationals to whom the obligation to take the adaptation and integration course applies must take this course at latest within one year of the date of collecting their residence permit, or more precisely, within one year of the date of legal effect of the decision to issue their residence permit.

How Can I Enrol For The Course?

Adaptation and integration courses are divided into courses intended for the public and courses not intended for the public. Courses intended for the public may be attended by every foreign national who:

 1. Registers via the portal https://frs.gov.cz
 2. Pays the fee of CZK 1,500 and receives confirmation of payment
 3. Enrols for a specific course and receives an e-mail confirmation of this fact

Courses not intended for the public take place on the basis of orders from legal entities in cooperation with a particular Foreign National Integration Support Centre. Again this requires registration via the portal https://frs.gov.cz – then the necessary steps involving payment, organisation and course attendance of foreign nationals are organised by the legal entity itself. Payment for such courses is not made directly to the state!

Where Is Information On Course Dates Published?

Updated information concerning the type of course, the dates on which they are to held and the language into which they will be interpreted will be made available to the foreign national after payment of the amount payable for courses for the public, or payment directly to the legal entity in the case of courses not intended for the public.

What Are The Conditions For Attending The Course?

The foreign national must report on the date and time at which and at the place where the course will be held, present their residence permit
(ePKP) and confirm their attendance by signing the attendance sheet. The foreign national must attend for the entire duration of the course. There is no exam or test at the end of the course. 

After attending the course the foreign national receives an attendance certificate.

What Happens For Not Satisfying This Obligation?

Failure to satisfy the obligation of taking the adaptation and integration course within one year of the foreign national collecting their residence permit is an offence which carries a fine of up to CZK 10,000.

Official information to be found on https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Temporary Residence Permit Makes Traveling Around Europe Easier During Coronavirus

Temporary Residence Permits in the Czech Republic offer many benefits to their holders. Due to COVID-19, it is more important than ever for an EU national to obtain one.

The current situation caused by Coronavirus has changed many people’s travel plans. Maybe you are also one of many who was utterly confused by the travelling traffic lights and the rules and restrictions issued by the Ministry of the Interior on entry into the Czech Republic. If Czechia is a favorite country of yours or your foreign colleagues or relatives, or you just need to return to it and avoid inconveniences due to renewed border controls, we may have just the solution for you.

Why to Apply for A Residence Permit?

Any citizen of the European Union that is planning on staying in the Czech Republic for at least 3 months can apply for a Certificate of Temporary Residence Permit. The Ministry of the Interior, the decision-making authority, makes an effort to process applications as quickly as possible these days to make travelling easier for foreigners.

With the COVID-19 pandemic and the risk of borders getting closed again, it will be wise on your part to hold this permit. To understand this better, let’s consider an example. When the country undergone lockdown in March 2020, only holders of visas/permits in the Czech Republic could return to the country during the lockdown. While we are not sure if such measures and restrictions will be enforced again in the future, obtaining the Temporary Residence Permit can help you prepare for such situations.

If you are an EU citizen, you will be allowed to work in the Czech Republic without any permits. However, it still pays off to apply for a Certificate of Temporary Residence as it definitely makes the life of a foreigner much easier. While holding a Temporary Residence Permit, you can apply from the Embassy in the Czech territory. Without a permit, you will have to apply from your home country. You can also apply for a parking permit, receive parental benefits, and send your child to the public education system for free.

Applying for a Czech Driving License and Other Advantages

If you wish to apply for a Czech driving license, renew your foreign license (from an EU state), or simply issue a new one because you lost your European license, you will be required to prove you have a permit. In addition, did you know you also need to register your dog in the municipality of your district, or you may get a fine? You will not be able to complete the registration process without showing proof of residency and holding the permit. 

There are several other advantages of a Temporary Residence Permit. For instance, after 5 years of holding the Certificate of Temporary Residence, a foreigner can apply for Permanent Residence. This provides additional benefits and brings you one a step closer to citizenship.

Other essential documents for the official application form include your passport, one passport size photograph, proof of accommodation ,and proof of health insurance.
The official processing time for the application upon submission is 30 days. However, in many cases, the application gets approved within 2–3 weeks. Applications can be submitted with a power of attorney. However, you must collect the permit in person. The only exception here is children younger than 15 years old, where parents can collect the permit on their behalf.

UK Citizens to obtain Temporary Residence Permit before Brexit

Are you an UK citizen? In order to stay legal in Czech Republic under “lighter” immigration process than may be required starting of 1.1.2021, we highly recommend to apply for the permit before the end of 2020 and make your life easier or the first consequences you may have is leaving the Czech Republic until you will sort out your immigration status (process may take several months). 

Even A European Residence Is Obliged To Report Changes

While a Temporary Residence Permit has its benefits, Europeans must not forget that there are some obligations attached to the same. Specifically, we are talking about the reporting obligation to the local department of foreigners. This may sound complicated, but once you understand the process, it becomes relatively simple.

The Foreigners’ Residence Unit (one of the workplaces of the Ministry of the Interior of the Czech Republic) maintains a database of all foreigners staying in the territory, especially those from countries outside the EU. This information must always be up-to-date, and all foreigners (Europeans included) are obligated to report personal changes regardless if they are holder of a Temporary.

The first thing that probably comes to your mind here is reporting a change of address. You must also report a change in your travel document (passport or identity card) if you have had a new one made. That’s not all. Please note that it is also necessary to report a possible change of name, marital status, the birth of a child, or loss of a travel document. These changes must be reported within the legal deadlines, which range from 3 to 30 days. A foreigner may be fined for any late reporting (or failure to report).

Finally, if you decide to leave the Czech Republic permanently, make sure you return the Certificate of Temporary Residence to the Ministry.

If you (or your relative or employee) decide to apply for this type of permit with the support of ReloCare, do not hesitate to contact us for more information.

ReloCare Has Adjusted Its Services

ReloCare has adjusted its services and support to the pandemic situation. Allow us to support you and your foreign employees in this unusual time.

Here is what we can do to help

Webinar: Moving to the Czech Republic – All you need to know before moving

The webinar allows the participants to  benefit from enormous useful information and tips that will help you to organize and settle down easier! 

ReloCare webinar is done in small groups and friendly environments with 90 minutes for individuals and 120 minutes for families presentation plus 30 minutes of Q&A. 

Participants will receive a free ReloCare Welcome eBook (25 pages) with further tips which are not covered during the Webinar.

Departure Service – Allow an easy leave process of your employee

The pandemic forced many foreigners to leave early and return to their country. This is a hard time for everyone. Allow us to support them and make the process as easy and smooth as possible:

Most common meaningful support

  • Moving management of personal belongings (we can save up to few hundreds of EUR for single move)
  • Rent contract termination advise on the legal option of early termination and support the termination notice and delivery to the owner 
  • Support handover back of a property to the owner in professional manner – also with PoA without the tenant’s presence 
  • Follow up on return of the security deposit including the review of the the balance of utilities payment of last year 
  • Disconnection of TV, internet and mobile phone 
  • Property cleaning coordination before handover 
  • De-register from the Ministry of Interior (EU and Non EU)
  • De-register from the Labor office 

The support can be provided as ad hoc for single tasks or several services for discounted packages.

Airport Pick up, COVID-19 test and grocery shopping

To allow a smooth arrival and settle in on the first day:

 • Airport Pick up 
 • COVID-19 testing by appointment (avoiding long lines for the test), result will be provided within the same day 
 • Grocery shopping for the next days due to forced quarantine 
 • Arrival to the accommodation

Home Search in COVID time

How are home searches done these days?

Most of the companies will budget a 30-60 days short term accommodation for the employee as arrival to pre-assignment trips are getting harder or simply impossible. During the stay already in Prague, ReloCare is able to support in person the viewings of chosen properties. 

Video viewings

ReloCare has an extended years of experience with the video viewings that can provide maximum information and feeling of the viewed property.

Learn more about our relocation services